Duális szakképzés

Tanácsadás gyakorlati képzést folytató vállalatoknak

A magyar szakképzési rendszer fokozatosan átáll a duális modellre, amely lényeges elemeiben a német rendszerhez igazodik. A DUIHK együttműködik a jogi keretfeltételek kialakításában és tanácsadást nyújt a modern üzemi szak- és továbbképzés kialakításához azon vállalatok számára, akik készek szakképzésre.

Ajánlatunk gyakorlati szakképzést folytató üzemek számára

Partnerség a szakképzésben

A "szakképzési partnerség" célja a német szabványokhoz igazodó, magas színvonalat képviselő gyakorlatorientált szakképzés megvalósítása az Ön vállalatánál. A vállalatok a képzés három formája közül választhatnak:

 1. Német duális szakképzés Magyarországon
  A szakképzés a német szakmaképekhez igazodik, német képzési tartalmakkal és vizsgákkal. A végzősök a német szakképesítés tartalmával egyenrangú képzettséget szereznek.
 2. Helyi rendszerben történő duális képzés, német mintára
  A hagyományos magyar képzés mellett a német szakmaképhez képest hiányzó lényegi tartalmi elemeket is magába foglalja.
 3. Helyi rendszerben történő duális képzés, kiegészítő német elemekkel
  Az ismert magyar képzés mellett a német szakképzésben szereplő egyes, a vállalat szempontjából fontos elemeket tartalmazza.

Mindhárom esetben a minőségre vonatkozó szabványok betartását a német kamarai hálózattal (AHK és DIHK) történő egyeztetés biztosítja.

A szakképzési partnerség szolgáltatás elemei:

 • Felmérjük a meglévő feltételrendszert – Rendelkezik a vállalat a tervezett szakképzéshez szükséges előfeltételekkel?
 • Tanácsadást nyújtunk a szükséges képzési tartalmakról, annak érdekében, hogy azok megfeleljenek mind a magyar, mind a német előírásoknak.
 • Kidolgozzuk a megvalósítási koncepciót (pl. ütemterv, költségterv, személyi erőforrások, becsült ráfordítások).
 • Kidolgozzuk a szakképzési tanmenetet.
 • Felügyeljük a képzés lebonyolítását és a tanulók haladását.
 • Szervezeti és működési terveket, folyamatleírásokat dolgozunk ki.
 • Német szabványok szerinti minőségbiztosítást kínálunk (világszerte összehasonlítható eszközökkel, eljárásokkal és struktúrákkal).
 • Elvégezzük a gyakorlati oktatók képzését és vizsgáztatását.
 • Megszervezzük a vizsgáztatást (vizsga-feladatok összeállítása, vizsga lebonyolítása).
 • Bizonyítványt állítunk ki. Magyarországon a DUIHK rendelkezik kizárólagos joggal arra, hogy német mintára történő vizsgáztatást végezzen és a megfelelő bizonyítványt kiadja.

Szakképzési tanácsadás

A DUIHK tanácsadással szolgál olyan magyarországi vállalatoknak, amelyek szívesen képeznének fiatalokat gyakorlatorientált szakképzési rendszer keretében, német mintára.

A szolgáltatás tartalma:

 • Komplett, egyedileg cégre szabott, gyakorlatorientált szakképzési rendszert dolgozunk ki a vállalat számára. Tanácsot adunk, hogyan építhető be a szakképzés az adott vállalat szervezetébe.
 • Információkat adunk a jogi és szervezési keretfeltételekről, illetve a magyarországi szakképzéshez rendelkezésre álló támogatási lehetőségekről.
 • Segítünk a megfelelő képzési szakmák kiválasztásában.
 • Kapcsolatokat közvetítünk a magyarországi szakképzési szervek és intézmények felé (például szakképző iskolák, ipari és kereskedelmi kamarák).
 • Igény szerint képzési partnereket is közvetítünk a "több cég által közösen indítandó" szakképzéshez.
 • Tanácsadást nyújtunk a felsőfokú duális képzéshez.

Vállalati oktatók képzése

A vállalati oktatók nagymértékben meghatározzák a duális képzés minőségét. A vállalati gyakorlati oktatókat felkészítjük a német minta szerinti duális oktatásra. Ehhez több, egyenként 1-3 napos tréninget szervezünk. A képzés során tapasztalt német trénerek adják át gyakorlatorientált tudásukat és tapasztalataikat 10-15 fős csoportok résztvevőinek.  

A képzés főbb tartalma:

 • a német duális szakképzési rendszer
 • oktatási módszerek, szakma- és munkapedagógiai kompetenciák
 • szakképzési tervek, tanmenetek készítése
 • a szakképzés végrehajtása
 • a magyarországi jogi szabályozás kommunikáció és konfliktuskezelés