Duális szakképzés Magyarországon

© clipdealer.de

A 2019. évi Szakképzésről szóló törvény a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése érdekében a tanulók szakmai gyakorlati képzését, a szakmai és munkavállalói kompetenciáik fejlesztését a német duális rendszerhez hasonlóan elsősorban valós munkakörnyezetben a vállalkozásoknál javasolja.

A DUIHK és a Tudásközpont a német tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztásával elkötelezetten támogatja a vállalkozásokat a sikeres szakképzés megvalósításában.

Szakképzési vonatkozású kamarai testületek és rendezvények

A Tudásközpont a DUIHK számos szak- és továbbképzési grémiumának, illetve tematikus rendezvényének szakmai felelőse.

A Tudásközpont a tagvállalatok érdekeit képviseli az illetékes szaktárca által létrehozott Szakképzési Innovációs Tanácsban (SZIT) és/vagy delegálja őket az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) munkacsoportjaiba.

DUIHK Szakképzési Bizottság

A DUIHK a Németországban előírt intézményes keretfeltételeknek megfelelően Magyarországon is létrehozott egy Szakképzési Bizottságot, amelyben tagvállalatok, a szak és felnőttképzésért felelős minisztérium, a magyar kamarai szervezet, szakképző intézmények, valamint a Tudásközpont képviselői közösen vitatják meg a szakképzést érintő kérdéseket és cserélnek tapasztalatot.

A 2014. májusában alakult Szakképzési Bizottság évente kétszer ülésezik. A testület a szak- és felnőttképzés jogszabályi keretfeltételeivel, a témához kapcsolódó projektek tapasztalatainak átadásával, illetve gyakorlati intézkedésekkel foglalkozik.

DUIHK német-magyar vizsgabizottságok

A német mintájú duális szak- és továbbképzések központi pillérét a német-magyar vizsgák során közreműködő független, szakmai vizsgabizottságok jelentik. Jelenleg a műszaki-management és kereskedelmi területeken működnek.

Duális Felsőoktatási Szakbizottság

A duális felsőfokú képzés a vállalatok életében egyre fontosabb szerepet tölt be. A találkozók során, a legjobb gyakorlatokat, tapasztalatokat, jobbító szándékú javaslatokat beszélik meg és mutatják be a munkacsoport tagjai az érdeklődőknek.

Tapasztalatcsere személyzeti (HR) vezetőknek

A DUIHK és a Tudásközpont rendszeresen szervez találkozókat személyzeti vezetőknek, ahol megvitathatják tapasztalataikat a vállalaton belül folyó szak- és továbbképzés kérdéseiről. A tapasztalatcserék évente kétszer, tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre.