Képzésfejlesztés, HR tanácsadás, duális szakképzés

 © clipdealer.de

Képzésfejlesztési tevékenységünk során a duális szakképzés és duális felsőoktatás vállalaton belüli gyakorlati oktatási feltételeinek kialakításában – részben németországi sztenderdek és best practicek alapján –, valamint a vállalati belső oktatási rendszer felépítésében nyújtunk támogatást. A tanácsadási tevékenység alappilléreit az új munkatársak integrálása, a mentorálás, az operátorok képzése, továbbá a belső átképzés és továbbképzés alkotják.

A 2019. évi Szakképzésről szóló törvény a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése érdekében a tanulók szakmai gyakorlati képzését, a szakmai és munkavállalói kompetenciáik fejlesztését a német duális rendszerhez hasonlóan elsősorban valós munkakörnyezetben a vállalkozásoknál javasolja. A DUIHK és a Tudásközpont a német tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztásával elkötelezetten támogatja a vállalkozásokat a sikeres szakképzés megvalósításában.

Aktuális képzéseink és tanácsadási szolgáltatásunk

Vállalati gyakorlati oktatók képzése

© clipdealer.de

A duális szakmai képzésben a gyakorlati oktatók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vállalkozások szakmailag képzett megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerő utánpótlásának biztosításában.

A képzés során áttekintjük a szakoktatók feladatait a szakképzés tervezésétől annak befejezéséig, a hazai és a német előírások és gyakorlatok szempontjából egyaránt. Résztvevőink gyakorlati példákon megoldandó feladatokon keresztül sajátíthatják el a napi munkájuk elvégzéséhez szükséges szervezési, pedagógiai, módszertani kompetenciákat és végül, de nem utolsó sorban gyümölcsöző kapcsolatokat építhetnek a képzés többi résztvevőjével.

További információk

“Szőjünk” szakembert! képzés

© freepik.com

A szakmai képzés nem csupán a szakma megtanítása, hanem a jövő szakember-utánpótlásának biztosítása. Egy hosszú, több évig tartó folyamat, amely alatt a tanulók több egymástól látszólag elkülönült szakmai és közismereti tananyag elsajátítása, iskolai és képzőhelyi gyakorlat során szerzik meg a szükséges tudást, fejlesztik az alap- és szakmai kompetenciáikat és válnak szakemberré. A mai gyorsan változó világ elvárása, az élethosszig tartó tanulás nem képzelhető el a különböző időben, helyen és változatos módszerekkel szerzett ismeretek összekapcsolása nélkül.

További információk

HR Support

© freepik.com

Kilépnek a kollégák a betanítást követően?
Átláthatatlanok a duális szakképzés feltételei?
A képzések nem hoznak hatékonyságjavulást?
Generációs problémák nehezítik a mindennapokat?

HR Support szolgáltatás a HR rendszerek kialakítására, és a kollégák betanítására.

További információk

Képzéseink német követelmények alapján

Ipari művezető képzés

Ipari művezető képzésünket a Németországban magas szinten elismert Industriemeister szakmai továbbképzés alapján fejlesztettük ki. A képzés egyedülállósága a rendszerbe foglalt képzési struktúra és tartalom, mely egyrészt a költség- és jogtudatos gondolkodást erősíti, összekapcsolva az egyes gyártási és vállalati folyamatokat, másrészt fejleszti a vezetői kompetenciákat elméleti tudás átadásával és gyakorlati feladatok segítségével.

További információk

Ajánlatkérés

 

Ipari és kereskedelmi ügyintéző

© audischule.hu

2017-óta kínál az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr, egy „Kiváló külföldön működő német iskola” Győrben német mintájú duális szakképzést a Németországi Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) és a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) együttműködésével.

A kétéves, ipari és kereskedelmi ügyintéző képzés során a tanulók egyedülálló módon itt szerezhetnek a német ipari és kereskedelmi vállalati ügyintéző szakmának megfelelő DIHK-DUIHK bizonyítványt is. Lehetőség van a Németországi Kultuszminiszteri Konferencia angol nyelvvizsgája mellett a magyar bizonyítvány megszerzésére is. A szakképzés gyakorlati végrehajtása a külföldön megvalósuló német duális szakképzésre vonatkozó minőségi előírásoknak megfelelően történik, amit a DIHK-DUIHK tanúsít.

A szakképzés kétéves időtartama során a vállalati gyakorlat és az elmélet folyamatos összekapcsolása révén életszerű, piacképes, naprakész tudást ad.

Az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr a képzés gyakorlati részében Magyarországon működő nemzetközi partnervállalatokkal dolgozik együtt (például: Audi Hungaria, BOS, Imperial Logistics, Rudolph Logisztika, Rehau, KACO, Duvenbeck, Knüppel, MAN, MOL).

A képzés egységes és világszerte összehasonlítható minőségbeli színvonaláról és a vizsgáztatásról a DUIHK Tudásközpontja gondoskodik.

2023-ban immár ötödik alkalommal került sor a szigorú szabályoknak megfelelő tanúsítványok átadására. Az eredmények bizonyítják a képzés magas színvonalát, valamint az átlátható és megbízható minőségbiztosítást.

Nézze meg az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr kisfilmjét, amely bemutatja az ipari és kereskedelmi ügyintéző képzést:

Rövidfilm

2024-ban indul az új évfolyam. Amennyiben tanuló szeretne lenni és pályázni kíván a képzésre, itt talál részletes információkat:

További információ

Kiskereskedelmi gazdálkodó-boltvezető

Ismerje meg a PENNY Market Kft.-vel 2014 óta sikeresen működő „duális üzletvezető” szakképzési partnerségünket!

A PENNY Market Kft. 2014 szeptemberében indította el a német mintájú duális üzletvezető képzését a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) és Tudásközpont partnereként. 2021-ben már a 8. évfolyam indult.

A képzésben résztvevő hallgatók a 3 éves képzés során valódi munkakörnyezetben, magas színvonalon, a magyar és német oktatási és vizsgakövetelmények rendszerében, minőségbiztosítás mellett szereznek a vállalat szakmai igényeinek megfelelő elméleti és gyakorlati tudást és piacképes munkatapasztalatot. Az évfolyamok a szervezett szakmai képzések alatt összetartó csapatokká kovácsolódnak, aminek köszönhetően folyamatosan támogatni is tudják egymást a képzés során.

A képzést sikeresen elvégzett hallgatók amellett, hogy kitanulták a szakmát és megtalálták a hivatásukat, megkapták a DUIHK német mintát követő duális szakképzési „Kiskereskedelmi gazdálkodó-boltvezető” bizonyítványát is, ezzel nemzetközileg is versenyképes képesítést is szerezve.

Nézze meg a PENNY Duális üzletvezető képzését bemutató kisfilmet:

Duális képzés kisfilm

Ha szeretne többet megtudni a PENNY Duális üzletvezető programjáról, itt talál további információkat:

Duális üzletvezető program

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és az Önök vállalata is szívesen részt venne hasonló képzési együttműködési programban, keressenek minket bizalommal!

Szakképzési vonatkozású kamarai testületek és rendezvények

HR vezetők tapasztalatcseréje

A DUIHK és a Tudásközpont rendszeresen szervez találkozókat személyzeti vezetőknek, ahol megvitathatják tapasztalataikat a vállalaton belül folyó szak- és továbbképzés kérdéseiről. A tapasztalatcserék évente kétszer, tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre.

A következő rendezvény dátuma: 2024. május 23. 14.00

További információk

Jelentkezés

Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT)

A Tudásközpont a tagvállalatok érdekeit képviseli az illetékes szaktárca által létrehozott Szakképzési Innovációs Tanácsban (SZIT) és/vagy delegálja őket az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) munkacsoportjaiba.

Duális Szakképzési Bizottság

A DUIHK a Németországban előírt intézményes keretfeltételeknek megfelelően Magyarországon is létrehozott egy Szakképzési Bizottságot, amelyben tagvállalatok, a szakképzésért felelős minisztérium, a magyar kamarai szervezet, szakképző intézmények, valamint a Tudásközpont képviselői közösen vitatják meg a szakképzést érintő kérdéseket és cserélnek tapasztalatot.

A 2014 májusában alakult Szakképzési Bizottság évente kétszer ülésezik. A testület a szak- és felnőttképzés jogszabályi keretfeltételeivel, a témához kapcsolódó projektek tapasztalataival, illetve gyakorlati intézkedésekkel foglalkozik.

Szakképzésfejlesztési projekt

2022 nyarán fejeződött be az a négyéves ITM által támogatott szakképzésfejlesztési projekt, melyben a Siemens Energy Kft., mint kedvezményezett és a Tudásközpont, mint fejlesztési partner vett részt.

A program a szakképzésen belüli értékteremtést és a német duális szakképzési rendszer bevált módszereinek a magyarországi középfokú oktatási rendszerbe történő adaptálását tűzte ki célul. A program résztvevői a közben bekövetkezett rendszerszintű változások kialakításában és egyes elemeinek pilotálásában is részt vállaltak. Így a program tapasztalatokkal tudott szolgálni a németországihoz hasonló kimenetszabályozott duális szakképzési vizsgarendszer kialakításához, az iskolák és cégek együttműködésének kialakításához is, ami mind a tanulók, mind az iskolák, mind a vállalatok számára win-win-win helyzetet teremt.

A program során különböző cégektől érkező gyakorlati oktatásban is jártas szakmai szakértők bevonásával történt a képzési tartalmak fejlesztése, melyeket a Siemens Energy Kft. Képzési Központjában és saját vállalataiknál ki is próbáltak. A projekt ideje alatt oktatási anyagokat, módszereket fejlesztettek, a pályaorientáció, a felvételi rendszer, a tanulószerződés rendszer, a kimenetszabályozott projektalapú vizsgarendszer, a szakmai tanárok és oktatók továbbképzése, valamint az Ipar 4.0 folyamatokhoz kapcsolódó képzések területén.

A DUIHK és Tudásközpontja rendelkezik a német rendszerelemek adaptáláshoz szükséges szakmai felkészültséggel, illetve a német szakképzési vizsgarendszer magyarországi kipróbálásához szükséges hivatalos szakmai jogosítványokkal.

2019-2020 között négy fémipari szakma képzési struktúrája, tanulási eredményalapú módszerrel készült tantervei és komplex vizsgatételek kerültek kidolgozásra, amelyek nagyrészt megfeleltek a később bevezetett KKK alapú kimenetnek. A Tudásközpont a fejlesztésbe bevonta a tagvállatok gyakorlati oktatóit és szakembereit, valamint szakképző intézmények szakoktatóit és szakmafejlesztési szakértőket is. Az első pilot alapképzési vizsga értékes impulzusokkal szolgált a további fejlesztési és kipróbálási munkákhoz, a szakmai vizsgarész pedig 2021. májusában debütált.

A projekt utolsó két évében a fókuszt a gyakorlati képzés megvalósításához segítséget nyújtó módszertani anyagok – helyi tanterv készítése, projektfeladat készítés, portfólió készítés - kidolgozása és ezek gyakorlati kipróbálása zajlott. Ennek a munkának a keretén belül vállalati gyakorlati oktatásban dolgozó szakemberek 36 oktatási projektfeladatot készítettek el hat szakmában, komplett szakmai dokumentációval és módszertani segédlettel.

A projekt elején célként megfogalmazott értékteremtés nemcsak a „kézzel fogható” oktatási anyagok, módszertani segédletek elkészítésében merült ki, hanem a megszerzett tudás megosztása, a tapasztalatok átadása is része volt. A program disszeminációs részében az érdeklődők szervezett keretek között betekintést nyerhettek a „német rendszerben szervezett” szakmai vizsgákba, a tantervek, oktatási projektfeladatok készítésének kulisszatitkaiba is. A projekt tapasztalatainak célirányos átadására két egyenként 6 alkalmas workshop keretén belül került sor, amelyen egyrészt a MOL Nyrt., másrészt a Market Építő Zrt. és KÉSZ Csoport gyakorlati oktatással foglalkozó szakemberei vettek részt.

A projekt végéhez érve büszkék vagyunk a rendszerszinten is alkalmazható tapasztalatokra, elkészült oktatási és módszertani segédanyagokra, melyeket tagvállalataink szakértőivel közösen kifejlesztettünk, kipróbáltunk. Az elmúlt négy év fontos eredménye az országot átívelő szakértői együttműködés. A kollégák közös munkáját, együttgondolkodását nem akadályozta sem a távolság, sem a Covid járvány.