Konjunktúrajelentés

Közép- és keleteurópai konjunktúrajelentés 2018

2018.05.28.

Közép-Kelet-Európa egyre fontosabb a német gazdaság számára, úgymint közkedvelt befektetési cél, vagy mint kereskedelmi partner. Ezért a térség országaiban működő német külkereskedelmi kamarák aktuális vállalati felmérése fontos információkat nyújthat a régió iránt érdeklődő gazdasági szereplők számára. A felmérést 2018-ban immár tizenharmadik alkalommal végezték el Közép-Kelet-Európai régió 15 országában - a Balti tengertől a Fekete tengerig. Mintegy 1700 vállalat nyilatkozott a vizsgált országok gazdasági helyzetéről, az üzleti várakozásokról és a befektetési feltételekről

Közép- és keleteurópai konjunktúrajelentés letöltése angolul

Konjunktúrajelentés Magyarország (2018. tavasz)

2018. február 1 és március 6. között végezte hagyományos konjunktúra-felmérését a DUIHK, amely az évente megjelenő Konjunktúrajelentés alapja.

A DUIHK Konjunktúrajelentése a német és más külföldi befektetők gazdasági helyzetét és üzleti várakozásait, valamint az üzleti környezetre vonatkozó befektetői véleményeket mutatja be. Az idei felmérésben, összesen 205 cégvezető vett részt.

Az eredményeket április 17-én mutatta be a nyilvánosságnak a Kamara.

A felmérést egyébként párhuzamosan 15 közép-kelet-európai országban is elvégezték. A nemzetközi eredményeket szintén néhány héten belül hozzuk nyilvánosságra.

A 2018. évi felmérés legfontosabb megállapításai:

» A német és más külföldi befektetők a tavalyinál jobb gazdasági helyzetről számoltak be. A nemzetgazdaság jelenlegi állapotát 2005 óta eddig még soha nem értékelték ennyire kedvezően, mint idén.

» A válaszadó vállalatok mind a beruházások, mind pedig dolgozói létszám tekintetében további terjeszkedési szándékot jeleztek. Mindkét tekintetben a legnagyobb mértékű bővülési hajlandóságot tapasztaltuk 2000 ill. 2001 óta. Az előző évekhez hasonlóan elsősorban a nagy, jelentős mértékben exportközpontú feldolgozóipari vállalatok mutatnak átlagon felüli növekedési szándékot.

» Összeségében kis mértékben javult az üzleti környezet értékelése a tavalyi eredményekhez képest. A gazdaságpolitikai kereteket, valamint az operatív piaci környezetet jobban ítélték meg a vállalatvezetők, a munkaerőpiaccal kapcsolatos kérdésekben pedig újra csökkent az elégedettség.

» Régiós összevetésben javult a hazai gazdasági helyzet megítélése, több kérdésben utolérte a régiós átlagot, néhány kérdésben meg is haladta azt.

A Konjunktúrajelentés korábbi évfolyamai