Szervezetfejlesztési projektek

HR és szervezetfejlesztés programkínálatunkban cégre szabott felmérési, helyzetelemzési és tanácsadói projektek, vállalati tréningsorozatok, valamint gyakorlat-közeli képzések és workshopok szerepelnek.

Az ügyféligények alapján kialakított szervezetfejlesztési szolgáltatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyzetfelmérést követően a megfelelő területeket a megfelelő módszerekkel támogassák a cégen belüli és a cégen kívüli közreműködők egyaránt.

Dolgozói elégedettség felmérés

A felmérés átfogó képet ad a munkavállalói elégedettség szintjéről, és bemutatja melyek jelenleg az elégedettséget pozitívan vagy negatívan leginkább befolyásoló tényezők. A visszajelzés elemzése lehetőséget ad a cég számára, hogy áttekintse ezen tényezőket, fejlesztési programot tervezzen meg a gátló tényezők javítása érdekében, és megerősítse azon tényezőket, amelyek támogatják az elégedettséget. A fejlesztési program megvalósítása által növelhető a cégen belül az elkötelezettség és a motiváltság.

Bővebb információ: itt

Szervezeti kultúra felmérés

Szervezeti kultúra felmérésünk tíz témakör – kultúra dimenzió – mentén méri fel, hogy milyen az adott szervezetre vagy szervezeti egységre jellemző kultúra. A felmérés támogatja a fejlesztések megtervezését, a változások menedzselését, a problémák feltárását és megoldását.

Bővebb információ: itt

360 fokos felmérés

A felmérés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a felmérésben részt vevő vezető komplex visszajelzést kapjon saját vezetői működéséről, erősségeiről és a fejleszthető területekről. A felmérés célcsoportját képezheti a vállalati szervezeti struktúra egyetlen szintje (pl. csak felsővezetés, csak középvezetés) vagy akár a vállalati egész, azaz minden szint összevonva.

Bővebb információ: itt

Assessment Center

Az AC alkalmazása során több vezető értékelő felmérésére van lehetőség. A résztvevők — egy napon 4-5 fő — gyakorlati feladatokban mutatják be vezetői megközelítésüket, stílusukat, képességeiket. Az AC fő előnye, hogy értékelőként olyan helyzetekben látjuk a résztevők vezetői működését, amelyek a mindennapi kritikus vezetői szituációk közé tartoznak. A helyzeteket a megrendelő számára fontos témakörök alapján, az AC előkészítése során alakítjuk ki.

Bővebb információ: itt

Coaching

A vezetők motiváltsága, helyzetelemzése, döntései és a beosztottakra gyakorolt hatása meghatározza, hogy a vállalat egy-egy szervezeti egysége mennyire működik hatékonyan. Ezek fejlesztéséhez a jelenleg rendelkezésre álló leghatékonyabb eszköztárat a coaching nyújtja, amely a vezető egyéni céljaira és igényeire épül, valamint a számára legmegfelelőbb megoldások kialakításához ad támogatást.

A fejlesztési folyamat kulcselemei:

  • a stratégiai környezet elemzése
  • vezetői célok meghatározása, tisztázása
  • vezetői készségfejlesztés vezetői szerep megerősítése

A coaching célcsoportjai:

  • tulajdonosok
  • közép- és felsővezetők
  • termelésben dolgozó vezetők (termelésvezetőknek, műszakvezetőknek)

A coaching egyéni, vagy csoportos formában lehetséges.

Bővebb információ: itt

Employer Brand program

A munkaadói márka kialakításának és működtetésének célja, hogy a vállalat képes legyen a stratégiai céljai elérése szempontjából a legmegfelelőbb embereket a céghez vonzani és megtartani. A márka felépítésének legfőbb szempontja, hogy ez az ajánlat valóban vonzó legyen azok számára, akik a vállalat számára fontosak.

Bővebb információ: itt

Szakértőnkkel készített interjúnkat itt olvashatja.

Lean folyamatoptimalizálás

A gyártó vállalatok esetében különösen fontos lehet a Kaizen filozófia, ill. az annak megvalósítására törekvő Lean tevékenység. Az elméleti és gyakorlati elemek megoldást kínálnak a már meglévő gyártósorok módosítására, a termék versenyképességének konkrét meghatározására és optimalizálására, a gyártókapacitások egyenletesen magas kihasználtságára. Ugyanakkor mindezekhez nagymértékű rugalmasságot, a termelési költségek „forrásnál” történő, megbízható mérési lehetőséget és tetemes költségcsökkentési lehetőséget.

Bővebb információ: itt