Vállalati képzési és HR tanácsadás

A DUWZ tanácsadással szolgál olyan magyarországi vállalatoknak, amelyek szívesen képeznének fiatalokat gyakorlatorientált szakképzési rendszer keretében, német mintára.

© clipdealer.de

Képzési tanácsadási tevékenységünk során a duális szakképzés és duális felsőoktatás vállalaton belüli gyakorlati oktatási feltételeinek kialakításában – részben németországi sztenderdek és best practicek alapján –, valamint a vállalati belső oktatási rendszer felépítésében nyújtunk támogatást. A tanácsadási tevékenység alappilléreit az új munkatársak integrálása, a mentorálás, az operátorok képzése, továbbá a belső átképzés és továbbképzés alkotják.

© freepik.com

HR support

Kilépnek a kollégák a betanítást követően?
Átláthatatlanok a duális szakképzés feltételei?
A képzések nem hoznak hatékonyságjavulást?
Generációs problémák nehezítik a mindennapokat?

HR Support szolgáltatás a HR rendszerek kialakítására, és a kollégák betanítására.

További információk

Szolgáltatási palletánk az alábbi főbb formák esetében

Középfokú duális képzés

 • segítünk eligazodni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben
 • támogatást nyújtunk
  • a vállalati gyakorlati tevékenység teljeskörű kiépítésében és megszervezésében
  • a gyakorlati oktatók kiválasztásában
  • a helyi dokumentációs rendszer kialakításában – tanulói, oktatói, HR
  • iskolákkal való kapcsolattartás módszerének kialakításában
  • a hatékony módszerek kidolgozásában a tanulók toborzására, kiválasztására és vállalati integrálására
  • tanulói értékelő és motiváló rendszer kialakításában
  • a helyi oktatási programok vállalati igényeknek megfelelő kidolgozásában az érvényes képzési és kimeneti követelmények alapján

Felsőfokú duális képzés

Támogatjuk a vállalkozásokat

 • a cégspecifikus gyakorlati program kidolgozásában – szakmai és soft-skill tartalmak
 • helyi dokumentációs rendszer kialakításában – hallgatói, oktatói
 • hallgató-kiválasztás módszerének kialakításában
 • hallgatói értékelő és önértékelő rendszer kialakításában

Belső dolgozói képzések / Mentorképzés

 • segítséget nyújtunk
  • a munkaköri, feladatköri kompetenciaprofilok meghatározásában
  • a munkakörök és feladatkörök igénye alapján a kompetenciaalapú képzési és értékelési rendszer kialakításában
  • belső át- és továbbképzési rendszer kialakításában
 • módszertani támogatást adunk a betanító és operátor képzési anyagok célirányos, strukturált, tanulási eredmény alapú kidolgozásában
 • jó gyakorlatokat mutatunk az egyéni képzések követésére – eredmény, hatékonyság és költségek
 • felmérjük a szakmai, soft skills és vezetőképzések iránti szükségletet
 • helyi igények alapján kihelyezett műszaki, gazdasági alapismereti képzéseket tartunk olyan kollégáknak, akik nem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, azonban a munkájukhoz szükséges lenne (pl. műszaki rajz oktatás, költséggazdálkodás)

Referencia:

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogyan tudja fejleszteni képzési rendszerét, valamint biztosítani munkaerő állományának utánpótlását. Ennek érdekében megállapodást kötött a Német−Magyar Tudásközpont Kft.-vel a piaci és együttműködési lehetőségek feltérképezése céljából. Az együttműködés során:

 • megvizsgáltuk a duális és kooperatív képzési rendszer feltételeit és megvalósíthatóságát a Fundamenta vonatkozásában
 • fejlesztettük kapcsolatrendszerünket felsőoktatási intézményekkel és iskolarendszeren kívüli képzési intézetekkel
 • üzletágakat magukba foglaló, átfogó piaci körképet kaptunk a számunkra releváns lehetőségekről

Az egy éves együttműködést a maximális rugalmasság, szakmai igényesség és megoldás orientáció jellemezte.

Szabó Anita
HR igazgató

© pixabay.com

A Német-Magyar Tudásközpont stratégiai szerepet lát el a magyar szak- és felnőttképzés átalakításában

A DUIHK Tudásközpontja a vállalati szak- és továbbképzési kínálatának kialakításánál a tagvállalati igényekből indul ki és az érték-orientáltságot tartja szem előtt. Napjainkban a cégek egyre komlexebb tudást várnak el a munkatársaiktól, ami a szakmai ismereteken felül a módszertani és szociális kompetenciák meglétét jelentik. Ezen elvárásokat figyelembe véve a Tudásközpont többféle módon segíti a DUIHK tagvállalatait. Többek között a magyar szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítási folyamatában való elkötelezett közreműködése révén.

Szakképzési Innovációs Tanács

A DUIHK 2018. szeptembere óta állandó tagja a 39 szervezetből álló Szakképzési Innovációs Tanácsnak, amelyet Palkovics László miniszter úr hívott életre. A Kamara személyes képviseletét Borosné Huber Mária, a Tudásközpont ügyvezetője látja el. A testület tematikus munkacsoportjaiban Salamonné Maráczi Erika képzésfejlesztési szakértő is közreműködik széleskörű tapasztalataival. A testület 2019-ben megalkotta a „Szakképzés 4.0“ stratégiát, érdemben közreműködött az új szakképzési törvény kidolgozásában, valamint 2021 óta a kidolgozott rendszerelemek folyamatos jobbításán is munkálkodik.

Digitális Módszertani Központ

2020 év vége óta a Tudásközpont a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ munkájában is aktív szerepet vállal Salamoné Maráczi Erika hozzáértő és elkötelezett részvételével.

Szakképzés-fejlesztési pilotprojekt

2022 nyarán fejeződött be az a négyéves ITM által támogatott szakképzésfejlesztési projekt, melyben a Siemens Energy Kft., mint kedvezményezett és a Tudásközpont, mint fejlesztési partner vett részt.

A program a szakképzésen belüli értékteremtést és a német duális szakképzési rendszer bevált módszereinek a magyarországi középfokú oktatási rendszerbe történő adaptálását tűzte ki célul. A program résztvevői a közben bekövetkezett rendszerszintű változások kialakításában és egyes elemeinek pilotálásában is részt vállaltak. Így a program tapasztalatokkal tudott szolgálni a németországihoz hasonló kimenetszabályozott duális szakképzési vizsgarendszer kialakításához, az iskolák és cégek együttműködésének kialakításához is, ami mind a tanulók, mind az iskolák, mind a vállalatok számára win-win-win helyzetet teremt.

A program során különböző cégektől érkező gyakorlati oktatásban is jártas szakmai szakértők bevonásával történt a képzési tartalmak fejlesztése, melyeket a Siemens Energy Kft. Képzési Központjában és saját vállalataiknál ki is próbáltak. A projekt ideje alatt oktatási anyagokat, módszereket fejlesztettek, a pályaorientáció, a felvételi rendszer, a tanulószerződés rendszer, a kimenetszabályozott projektalapú vizsgarendszer, a szakmai tanárok és oktatók továbbképzése, valamint az Ipar 4.0 folyamatokhoz kapcsolódó képzések területén.

A DUIHK és Tudásközpontja rendelkezik a német rendszerelemek adaptáláshoz szükséges szakmai felkészültséggel, illetve a német szakképzési vizsgarendszer magyarországi kipróbálásához szükséges hivatalos szakmai jogosítványokkal.

2019-2020 között négy fémipari szakma képzési struktúrája, tanulási eredményalapú módszerrel készült tantervei és komplex vizsgatételek kerültek kidolgozásra, amelyek nagyrészt megfeleltek a később bevezetett KKK alapú kimenetnek. A Tudásközpont a fejlesztésbe bevonta a tagvállatok gyakorlati oktatóit és szakembereit, valamint szakképző intézmények szakoktatóit és szakmafejlesztési szakértőket is. Az első pilot alapképzési vizsga értékes impulzusokkal szolgált a további fejlesztési és kipróbálási munkákhoz, a szakmai vizsgarész pedig 2021. májusában debütált.

A projekt utolsó két évében a fókuszt a gyakorlati képzés megvalósításához segítséget nyújtó módszertani anyagok – helyi tanterv készítése, projektfeladat készítés, portfólió készítés - kidolgozása és ezek gyakorlati kipróbálása zajlott. Ennek a munkának a keretén belül vállalati gyakorlati oktatásban dolgozó szakemberek 36 oktatási projektfeladatot készítettek el hat szakmában, komplett szakmai dokumentációval és módszertani segédlettel.

A projekt elején célként megfogalmazott értékteremtés nemcsak a „kézzel fogható” oktatási anyagok, módszertani segédletek elkészítésében merült ki, hanem a megszerzett tudás megosztása, a tapasztalatok átadása is része volt. A program disszeminációs részében az érdeklődők szervezett keretek között betekintést nyerhettek a „német rendszerben szervezett” szakmai vizsgákba, a tantervek, oktatási projektfeladatok készítésének kulisszatitkaiba is. A projekt tapasztalatainak célirányos átadására két egyenként 6 alkalmas workshop keretén belül került sor, amelyen egyrészt a MOL Nyrt., másrészt a Market Építő Zrt. és KÉSZ Csoport gyakorlati oktatással foglalkozó szakemberei vettek részt.

A projekt végéhez érve büszkék vagyunk a rendszerszinten is alkalmazható tapasztalatokra, elkészült oktatási és módszertani segédanyagokra, melyeket tagvállalataink szakértőivel közösen kifejlesztettünk, kipróbáltunk. Az elmúlt négy év fontos eredménye az országot átívelő szakértői együttműködés. A kollégák közös munkáját, együttgondolkodását nem akadályozta sem a távolság, sem a Covid járvány.