A DUIHK Tudásközpontja oktatói workshopon készíti fel a szakoktatókat az első magyarországi Junior Energiagazda képzésre

2018. június 11-én a Tudásközpont (NMTK) találkozót szervezett az első Junior Energiagazda képzés szakoktatói számára. Az ügyvezető, Borosné Huber Mária megnyitóbeszédében hangsúlyozta a Young Energy Europe projekt keretein belül kínált képzési lehetőség jelentőségét, valamint beszélt arról is, milyen energia- és költségmegtakarítást eredményez a fiatal munkatársak érzékenyítése. A képzés egyedisége, hogy az egyes vállalatoktól érkező 2-5 fős csoportok vegyes összetételűek, különböző területekről érkező munkatársakból állnak össze. Ennek köszönhetően olyan kollégák is részt vehetnek, akik laikusok a témában, nem szakterületük az energeika, a képzésnek köszönhetően azonban ők is betekintést nyerhetnek erre a területre és segíthetnek a vállalat eddig feltáratlan energiamegtakarítási lehetőségeinek kiaknázásában.

Lengyel Bálint, a Young Energy Europe projektfelelőse prezentációjában beszélt a Junior Energiagazda képzés célkitűzéseiről, valamint arról, milyen fontos és hasznos lehetőség ez a résztvevő vállalatok számára. A projekt célja a környezettudatosság erősítése mellett szinergiák kialakítása az EUREM Energiagazdász képzéssel. A Junior Energiagazdák feladata, hogy segítsék a vállalatnál dolgozo Energiagazdászt, innovatív megoldásokat találjanak a vállalati energiahatékonyság terén, és ezeket projektek formájában megvalósítsák. Lengyel Bálint előadásában kitért a képzés felépítésére, és az egyes oktatási részek, témakörök felosztására is.

A workshop zárásaként a szakoktatók, a trénerek, valamint a NMTK munkatársai részletekbe menően átbeszélték a képzés menetét, tananyagát. Mindenki egyetértett abban, hogy a képzés rövid időtartamára való tekintettel különösen fontos az egyes témakörök közötti átfedések kiküszöbölése, és a tananyag kiegészítése a magyarországra vonatkozó részekkel. A képzés résztvevőinek figyelmét pedig fel kell hívni arra, hogya hatékony tudáselsajátítás érdekében fontos, hogy önállóan készüljenek az egyes oktatási napokra, a témakörökben továbbmélyítsák tudásukat a megadott szakirodalom, szakoldalak segítségével. Végül a szakoktatók lehetőséget kaptak a mérőeszközök megtekintésére, kipróbálására.